Siirry suoraan sisältöön

Rapakivigraniitti

1 600 miljoonaa vuotta – 1,6 kilometriä

Rapakivigraniittia. (Kevin Walsh / Wikimedia Commons)

Valtavat vulkaaniset Rapakivi-graniittiesiintymät muodostuvat Fennoskandian alueella. Aikavaelluksen merkkikivet ovat tasarakeista Rapakiveä Taivassalosta.

Rapakivigraniitit

1575 miljoonaa vuotta sitten alkuperältään tuntemattomaksi jäänyt lämpöpulssi aiheutti laajaa vaipan kivien sulamista. Vaipasta erottunut kuuma magma kulkeutui maankuoreen, missä sen lämpö synnytti suuren määrän graniittista magmaa. Rapakivigraniitit syntyivät tässä prosessissa. Näistä maailman mitassakin kuuluisista syväkivistä muodostuu suuri osa Suomen lounais- ja kaakkoisosien kallioperästä. Rapakivialueella voi olla useita rakenteeltaan toisistaan poikkeavia rapakivityyppejä. Vehmaan rapakivessä Taivassalon Marjuksenrannan louhoksella on viborgiittia ja Taivassalon Helsinginrannassa porfyriittistä rapakiveä.

Rapakivimagmojen käyttämät rakosysteemit toimivat myös mafisten, vaipasta peräisin olleiden magmojen kulkuväylinä. Kallioissa näkyvät tummat juonet, diabaasit, syntyivät näistä magmoista.


Navigointi
← Edellinen aikapiste ↑ Takaisin aikajanalle ↑ Seuraava aikapiste →
Supermanner Columbia
100 milj. v aiemmin
Ensimmäiset levät
100 milj. v myöhemmin