Siirry suoraan sisältöön

Happivallankumous ja lumipallomaa

2 300 miljoonaa vuotta – 2,3 kilometriä

Maa oli tänä aikana täysin jään peitossa. (Fahad Sulehrian)

Happivallankumous on käynnissä. Syanobakteerien eli ’sinilevien’ tuottama happi hapettaa ilmakehän metaanin hiilidioksidiksi ja ilmasto kylmenee. Maa on ajoittain kokonaan jään peitossa. Suomessa on jäätiköitä. Rauta saostuu merien pohjalle vuorotellen hapettuneessa ja pelkistyneessä muodossa, mikä osoittaa hapen määrän valtamerissä vaihtelevan.

Maapallon historian alkuaikoina ilmakehässä ei ollut lainkaan happea. Syanobakteerit eli ’sinilevät’ aloittivat hapentuotannon, mutta kaikki happi sitoutui välittömästi. “Happivallankumous” tapahtui 2,4 – 2,2 miljardia vuotta sitten. Suuri osa vapautuneesta hapesta kuitenkin edelleen sitoutui, eikä pitoisuus noussut ilmakehässä kovin suureksi. Vasta n. 800 miljoona vuotta sitten happinielut olivat viimein täynnä ja happipitoisuus lähti nopeaan nousuun.

Huroninen jäätiköityminen

Syanobakteerien eli ’sinilevien’ tuottamaa happea alkoi vapautua ilmakehään. Ilmasto kylmeni voimakkaasti: Happi hapetti ilmakehän metaanin hiilidioksidiksi ja hiilidioksidi on puolestaan huomattavasti metaania heikompi kasvihuonekaasu. Auringon säteilyteho oli ainoastaan 80 % nykyisestä, joten metaanin väheneminen johti laajoihin jäätiköitymisiin. Laajat jäätiköt puolestaan heijastavat auringon säteilyä tehokkaasti takaisin avaruuteen, ja näin kylmä ilmastovaihe ruokki itse itseään. Maa oli ajoittain kokonaan jään peitossa. Huroninen jääkausi kesti n. 300 miljoonaa vuotta ja sen päättyminen liittyi todennäköisesti tuliperäiseen toimintaan.

Meressä happipitoisuuden nousu puolestaan aiheutti kahdenarvoisen raudan hapettuminen ruosteeksi, mikä tuotti ns. raitarautakerrostumia. Näissä kerrostumissa sijaitsee suuri osa maailman louhintakelpoisesta raudasta.

Huom! Maan ilmaston muutoksista löytyy lisätietoa vielä erillisestä artikkelista.


Navigointi
← Edellinen aikapiste ↑ Takaisin aikajanalle ↑ Seuraava aikapiste →
Karjalan kallioperä
400 milj. v aiemmin
Happivallankumous ja aitotumalliset
100 milj. v myöhemmin