Siirry suoraan sisältöön

Suometsistä kivihiileen

300 miljoonaa vuotta – 300 metriä

Jättiläismäinen sudenkorento Meganeura kivihiilikauden metsässä. (Walter Myers)

Mannerten liikkeet ja suometsien hiilidioksidin sitominen viilentävät ilmastoa. Jäätiköitymiset aiheuttavat merenpinnan voimakasta vaihtelua ja monikymmenmetrisistä lieko- ja saniaispuumetsistä syntyy pääosa Maan kivihiilikerrostumista. Sammakkoeläimet monimuotoistuvat ja ensimmäiset matelijat kehittyvät. Suuri osa nykyisistä hyönteisryhmistä kehittyy ja Meganeura-sudenkorennon siipien kärkiväli on yli 70 cm. Suomi sijaitsee trooppisessa vyöhykkeessä.

Kivihiilikausi

Kasvillisuus oli pääasiassa monimuotoista suokasvillisuutta, ja sanikkaiset olivat yleisiä. Trooppisilla leveysasteilla kasvoi monikymmenmetrisiä lieko- ja saniaismetsiä. Myös ensimmäiset siemenkasvit olivat jo kehittyneet devonikaudella ja alkoivat yleistyä kivihiilikaudella.

Suometsät sitoivat tehokkaasti hiilidioksidia ja vapauttivat happea. Ilmaston viileneminen ja Gondwana-mantereen siirtyminen kohti eteläisiä napa-alueita johti laajoihin jäätiköitymisiin. Jäätiköiden syklinen laajeneminen ja sulaminen aiheuttivat merenpinnan korkeudessa suurta vaihtelua. Tämä aiheutti kivihiilikerrostumien syntymisen, kun trooppisilla leveysasteilla suometsät hautautuivat toistuvasti nousevan merenpinnan alle syntyviin kerrostumiin. Tämä toistui jäätiköitymisten rytmissä, joten nykyiset kivihiilikerrostumat esiintyvät muutamien metrien paksuisina patjoina hiekka- ja savikivissä.

Sammakkoeläimet ja hyönteiset monimuotoistuvat ja hallitsivat kivihiilikauden lajistoa. Myös ensimmäiset matelijat kehittyvät. Ne olivat pieniä liskomaisia hyönteissyöjiä. Korkea happipitoisuus mahdollisti joidenkin hyönteis- ja sammakkoeläin lajien kasvun jättiläismäisen suuriksi, esimerkiksi Meganeura sudenkorennon siipien kärkiväli oli yli 70 cm ja Arthropleura tuhatjalkainen kasvoi jopa 2 m pitkäksi. Myös elämä merissä ja makeissa vesissä oli rikasta.


Navigointi
← Edellinen aikapiste ↑ Takaisin aikajanalle ↑ Seuraava aikapiste →
Selkärankaiset ryömivät maalle
70 milj. v aiemmin
’Esinisäkkäitä’ Pangealla
30 milj. v myöhemmin