Siirry suoraan sisältöön

Jääkaudet aiheuttavat sukupuuttoja

444 miljoonaa vuotta – 444 metriä

Jäätiköiden kasvaessa merenpinta laski. (Edubucher / Wikimedia Commons)

Mantereet jäätiköityvät liikkuessaan eteläiselle napa-alueelle. Jäätiköt sitovat veden, ja merenpinta laskee. Matalien merien eliöstöstä 85 % kuolee sukupuuttoon.

Mantereet liikkuivat kohti etelänapaa, niiden ilmasto viileni ja tämän seurauksena maapallolle muodostui jäätiköitä. Jäänteitä näistä ordoviikkikauden jäätikkökerrostumista on säilynyt tähän päivään asti esimerkiksi nykyisessä Saharassa ja Argentiinassa. Suuri osa valtamerien vesistä sitoutui ilmaston viilenemisen seurauksena jäätiköihin, ja valtameren pinta laski. Mantereiden uloimmat reunat vapautuivat merestä vedenpinnan laskiessa. Tämä tuhosi matalissa merissä kukoistaneen eliöstön elinympäristöjä, mikä johti kauden lopussa tapahtui fanerotsooisen aionin ensimmäiseen suureen sukupuuttoaaltoon, kun jopa 85 prosenttia matalien merien eliölajeista kuoli. Myös muutokset hiilen ja hapen kiertokulussa vaikuttivat sukupuuttoihin.


Navigointi
← Edellinen aikapiste ↑ Takaisin aikajanalle ↑ Seuraava aikapiste →
Kasvit ja eläimet nousevat maalle
26 milj. v aiemmin
Ensimmäiset putkilokasvit
19 milj. v myöhemmin